سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 4
جمعه 27 مهر ماه 1397
4
مهر 27 جمعه 54.92.160.119
نسخه 97.06.04
 
 

قابل توجه دانشجویان محترم:


زمان مجدد انتخاب واحد با تأخیر از روز دوشنبه 26 شهریورماه تا روز پنجشنبه 26 مهرماه فعال گردیده است. لطفا هرچه سریعتر با مراجعه به پروفایل دانشجویی خود نسبت به انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 اقدام فرمائید


قابل توجه کاربران خصوصا کسانی که از طریق تلفن همراه یا تبلت نسبت به پرداخت اقدام می‌نمایند، خواهشمند است پس از انجام تراکنش، با انتخاب گزینه تکمیل تراکنش، از بازگشت به سایت اطمینان حاصل فرمایید. پرداخت موفق منوط به برگشت به سایت مبدا می‌باشد.

دفتر فناوری اطلاعات آموزشکده

فايل: \msg_page\loginpage2.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage3.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage4.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage5.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage6.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage7.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage8.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage9.htm موجود نيست!