سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 12
يکشنبه 1 مهر ماه 1397
12
مهر 01 يکشنبه 54.158.52.166
نسخه 97.06.04
 
 

قابل توجه دانشجویان محترم:


زمان مجدد انتخاب واحد با تأخیر از روز دوشنبه 26 شهریورماه تا روز چهارشنبه 4مهرماه فعال گردیده است. لطفا هرچه سریعتر با مراجعه به پروفایل دانشجویی خود نسبت به انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 اقدام فرمائید

دفتر فناوری اطلاعات آموزشکده

فايل: \msg_page\loginpage2.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage3.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage4.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage5.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage6.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage7.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage8.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage9.htm موجود نيست!